Denmark

Albertslund kommune

Nordmarks alle 1, Danmark DK01 – Hovedstaden  

Albertslund kommune er en forstadskommune til København. Albertslund kommune er en grøn kommune – 60 % af byens areal er udlagt til grønne områder.
Kommunen har en vision, som omhandler Børn, det grønne og fællesskabet og består af nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

Befolkning 27.880 (2016) på et areal af 23,18 km2.

Albertslund kommunes afdeling for ”Skole og uddannelse” forvalter fire skoler, en specialskole og
et Ungecenter. I kommunen er der også en privatskole.
De fire skoler har mellem 495 – 969 elever. Kommunen har ansat 547 lærere og pædagoger, der varetager arbejdet på de seks kommunale skoler. Folkeskolerne er alle inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Til alle fire folkeskoler er tilknyttet fritidsordninger/klubber.
Kommunen har 16 dagtilbudsinstitutioner, som i overgangsfasen samarbejder med skolerne.

I kommunens afdeling for Skoler og Uddannelse er ansat en række konsulenter, vejledere og koordinatorer.

Deres opgaver inkluderer:
Ledelse
Læremidler
Pædagogisk udvikling/skoleudvikling
Pædagogisk og didaktisk vejledning
IT   
Pædagogisk Læremiddelcentre
Bevægelse
Læsning- og to-sprogsundervisning
Overgange
Internationale samarbejder
Nationale samarbejder

Fagområder:
Matematik
Naturfag
Musik
Børnekultur
Demokrati

I projektet Reception deltager ledelse og lærere/pædagoger fra tre af kommunens skoler og konsulenter fra Skoler og Uddannelse.

Reception
Vores Overgangsprojekt fokuserer på, hvorledes vi sikrer trivsel ved at arbejde med forskellige aktiviteter, der giver eleverne robusthed og fungerer med god kommunikation.

De tre skoler er:
Brøndagerskolen – en specialskole for børn med autisme og to folkeskoler Herstedvester skole og Herstedlund skole.

Herstedvester skole er en firesporet folkeskole med en indskolingsafdeling for 392 elever. Lærerne arbejder i årgangsteam sammen med pædagoger.
I projektet er Herstedvester skole repræsenteret ved skoleleder Nieller Mandrup og indskolingsleder Kirsten Ingemann.

Brøndagerskolen er en specialskole for børn med forskellige diagnoser indenfor autisme. Skolen er et helhedstilbud - en specialskole og et videnscenter for med elever med autisme fra 0. klasse – 10. klassetrin.  Til skolen er knyttet 125 tværfaglige medarbejder, som arbejder med de 96 elever i 15 mindre grupper på 5-7 elever.
Der er psykologer, pædagogiske vejledere, tale/hørepædagoger og fysio– og ergoterapeuter samt lærere, pædagoger og medhjælpere tilknyttet skolen.
I projektet er Brøndagerskolen repræsenteret ved skoleleder Mette Deibjerg Rasmussen og afdelingsleder Tine Zeuner.

Herstedlund skole er en tresporet folkeskole med en indskolingsafdeling for 264 elever. Lærerne arbejder i årgangsteam sammen med pædagoger.
I projektet er Herstedlund skole associeret og deltager med skoleleder Søren Hald.

Skoler og Uddannelse er repræsenteret ved Kirsten Schneider. Hun er læreruddannet og er cand.pæd. musik fra Danmarks Pædagogiske Universitet og er ansat i afdelingen som pædagogisk konsulent med funktion som musik – og børnekulturkonsulent. Hun vejleder og understøtter didaktiske forløb for lærere i forhold til undervisning og sikrer kunst -og kulturaktiviteter til alle børn i deres almindelige skolehverdag.
Kirsten Schneider har lang erfaring med internationale EU-projekter, interregionale og nationale projekter.

Print Email

erasmus

This publication has been produced with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union.

The contents of this publication are the sole responsibility of RECEPTION and can in no way be taken to reflect the views of the NA and the Commission

See http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en